Tjänster

Vi hjälper dig hela vägen

Vid alla typer av rivningsuppdrag, stora som små, så gäller det att vara noggrann redan på planeringsstadiet. Innan påbörjad rivning säkerställer vi alltid om vi har att göra med asbesthaltigt material.

Vi hjälper dig med allt från planering av projektet till färdigt resultat. Under hela projektet har vi en tydlig kommunikation med dig så att du som kund har koll på hur allt fortlöper.

Ett bra arbete vinner alltid i längden

När du anlitar oss så kan du känna dig trygg och säker på att vi utför arbetet enligt alla föreskrifter som finns i branschen. Vi lämnar aldrig ett uppdrag innan du som kund känner att du är helt nöjd och självklart har du alltid garanti på det utförda arbetet.

Vi kommer i tid

Vi vill ge våra kunder dom bästa förutsättningarna för ett fortsatt bra arbete och första steget är att komma i utsatt tid. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på oss!

111
14

Lesser replenish bearing they’re him cattle kind dominion. You
which fill place. Land she’d subdue divided gathering blessed
seasons it. Without, wherein days.

Jimmie Benedict

MARKETING

20210107_090128-1-1152x1536

Rivning

Vi skräddarsyr lösningar på alla typer av rivningsarbeten där du som kund har en möjlighet att vara delaktig. Rivningsmassorna hämtas sedan av anlitad personal och körs till återvinningsstationen.

Asbestsanering

Vi har tillstånd ifrån arbetsmiljöverket att sanera asbest. Innan start så går vi alltid igenom med dig som kund - hur vi kommer gå tillväga under arbetets gång. Vi har en otrolig kunskap om just asbestsanering och vi följer branschens alla regler och föreskrifter. Anlitar du oss - då anlitar du proffs!

20201207_154731-1-1536x1215

Betonghåltagning

Vi utför alla typer av håltagningar/sågningar i både tegel och betong.

PCB-Sanering

PCB är miljö och hälsofarligt. Exponering av PCB kan påverka nervsystemet och leda till fertilitet och i värsta fall cancer. Som fastighetsägare är du skyldig enligt lag att identifiera om PCB-haltiga fogar finns i din fastighet.

Vår personal har specialiserat oss på PCB-Sanering och vi har alla certifikat som behövs.

Provtagning för Asbest och PCB

Asbest - I byggnader uppförda före 1982 är det stor risk att det förekommer asbest.

20 § (AFS 2006:1) Innan ett arbete som medför eller kan medföra exponering för asbesthaltigt damm påbörjas, skall alla åtgärder vidtas som behövs för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.

PCB - I byggnader uppförda före 1978 finns det stor risk att det även finns PCB.

16 § (Svensk lagstiftning) Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 skall undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt.

Ägaren skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.