Vi hjälper dig hela vägen

Vid alla typer av rivningsuppdrag, stora som små, så gäller det att vara noggrann redan på planeringsstadiet. Innan påbörjad rivning säkerställer vi alltid om vi har att göra med asbesthaltigt material.

Vi hjälper dig med allt från planering av projektet till färdigt resultat. Under hela projektet har vi en tydlig kommunikation med dig så att du som kund har koll på hur allt fortlöper.

Ett bra arbete vinner alltid i längden

När du anlitar oss så kan du känna dig trygg och säker på att vi utför arbetet enligt alla föreskrifter som finns i branschen. Vi lämnar aldrig ett uppdrag innan du som kund känner att du är helt nöjd och självklart har du alltid garanti på det utförda arbetet.

Vi kommer i tid

Vi vill ge våra kunder dom bästa förutsättningarna för ett fortsatt bra arbete och första steget är att komma i utsatt tid. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på oss!

Rivning

Vi skräddarsyr lösningar på alla typer av rivningsarbeten där du som kund har en möjlighet att vara delaktig. Rivningsmassorna hämtas sedan av anlitad personal och körs till återvinningsstationen.

Bilning av stam och såga för nya vattenledningar i Göteborg.

Asbestsanering

Vi garanterar dig som kund en väl utförd asbestsanering, helt överens med arbetsmiljöverkets föreskrifter, när det kommer till nedmontering och hantering av asbesthaltiga material.

Asbestsanering av eternitkanaler i en källare i Göteborg.

Betonghåltagning

Vi utför alla typer av håltagningar/sågningar i både tegel och betong.

Håltagning i betong p.ga en vattenläcka i Trollhättan